Members

Associate Professor
Japan Tsuyoshi Murata murata(@)c.titech.ac.jp
Staff
Japan Mari Hara hara(@)net.c.titech.ac.jp
Doctor course students
Indonesia D4 Arie Wahyu Wijayanto ariewahyu(@)net.c.titech.ac.jp
Malaysia D4 Choong Jun Jin junjin.choong(@)net.c.titech.ac.jp
Sri Lanka D4 Kaushalya Madhawa kaushalya(@)net.c.titech.ac.jp
Vietnam D2 Nguyen Thai Hoang hoangnt(@)net.c.titech.ac.jp
Kazakhstan D1 Zarina Rakhimberdina zarina.rakhimberdina(@)net.c.titech.ac.jp
Thailand D1 Nuttapong Chairatanakul nuttapong.c(@)net.c.titech.ac.jp
India D1 Sunil Kumar Maurya skmaurya(@)net.c.titech.ac.jp
France D1 Quentin Jodelet jodelet(@)net.c.titech.ac.jp
Saudi Arabia D1 Badr Alsubaihi badr(@)net.c.titech.ac.jp
Master course students
Thailand M2 Akkharadech Kulhom akkharak(@)net.c.titech.ac.jp
China M2 Heran Zhao heran.zhao(@)net.c.titech.ac.jp
China M2 Di An di.an(@)net.c.titech.ac.jp
Japan M2 Hiroki Arihara arihara(@)net.c.titech.ac.jp
Japan M2 Takuho Ito takuho(@)net.c.titech.ac.jp
Japan M1 Ryuta Matsuno ryutamatsuno(@)net.c.titech.ac.jp
Ukraine M2 Kyrylchuk Oleksii kyrylchuk(@)net.c.titech.ac.jp
China M2 Ruidong Jin ruidong.jin(@)net.c.titech.ac.jp
Japan M1 Hibiki Taguchi taguchi(@)net.c.titech.ac.jp
Japan M1 Hajime Miyazawa miyazawa.h(@)net.c.titech.ac.jp
Japan M1 Masaomi Tokunaga masaomi(@)net.c.titech.ac.jp
Japan M1 Takuma Nakahara nakahara(@)net.c.titech.ac.jp
Undergraduate students
Japan Junpei Yoshikawa yoshikawa(@)net.c.titech.ac.jp
Indonesia Caesar Stefanus caesar(@)net.c.titech.ac.jp

welcome party(2019.10.29) welcome party(2019.10.29)

farewell party(2019.8.2) farewell party(2019.8.2)

welcome party(2019.4.23) welcome party(2019.4.23)

farewell party(2019.2.12) farewell party(2019.2.12)

year-end party(2018.12.20) year-end party(2018.12.20)

welcome party(2018.10.9) welcome party(2018.10.9)

farewell party(2018.7.31) farewell party(2018.7.31)

in front of the main building of Tokyo Tech(2018.5.22) in front of the main building of Tokyo Tech(2018.5.22)

farewell party(2018.2.13) farewell party(2018.2.13)

welcome party(2017d.10.5) welcome party(2017.10.5)

farewell party(2017.8.8) farewell party(2017.8.8)

in front of the main building of Tokyo Tech(2017.5.18) in front of the main building of Tokyo Tech(2017.5.18)

welcome party(2017d.5.9) welcome party(2017.5.9)

farewell party(2017.2.14) farewell party(2017.2.14)

year-end party(2016.12.16) year-end party(2016.12.16)

welcome party(2016.11.4) welcome party(2016.11.4)

farewell party(2016.8.4) farewell party(2016.8.4)

the main building of Tokyo Tech(2016.5.24) the main building of Tokyo Tech(2016.5.24)

welcome party(2016.4.26) welcome party(2016.4.26)

farewell party(2016.2.16) farewell party(2016.2.16)

year-end party(2015.12.16) year-end party(2015.12.16)

ginkgo trees in front of the main building of Tokyo Tech(2015.11.30) ginkgo trees in front of the main building of Tokyo Tech(2015.11.30)

welcome party(2015.10.21) welcome party(2015.10.21)

farewell party(2015.7.23) farewell party(2015.7.23)

welcome party(2015.4.15) welcome party(2015.4.15)

welcome party(2014.10.22) welcome party(2014.10.22)

cherry trees and the main building of Tokyo Tech(2014.7.16) cherry trees and the main building of Tokyo Tech(2014.7.16)

welcome party(2014.4.30) welcome party(2014.4.30)

year-end party(2013.12.6) year-end party(2013.12.6)

cherry trees and the main building of Tokyo Tech(2013.7.10) cherry trees and the main building of Tokyo Tech(2013.7.10)

the main building and the library of Tokyo Tech(2012.5.30) the main building and the library of Tokyo Tech(2012.5.30)

year-end party(2011.12.21) year-end party(2011.12.21)

the main building of Tokyo Tech(2011.05.24) the main building of Tokyo Tech(2011.05.24)

welcome & farewell party(2011.04.15) welcome & farewell party(2011.04.15)

farewell party(2011.02.19) farewell party(2011.02.19)

summer camp at Karuizawa(with Sato laboratory)(2010.08.28) summer camp at Karuizawa (with Sato laboratory)(2010.08.28)

at the main building of Tokyo Tech(2010.07.13) at the main building of Tokyo Tech(2010.07.13)

our laboratory(2010.05.25) our laboratory(2010.05.25)

at the main building of Tokyo Tech(2009.10.19) at the main building of Tokyo Tech(2009.10.19)

our laboratory(2009.10.19) our laboratory(2009.10.19)

summer camp at Karuizawa(with Sato laboratory)(2009.09.12) summer camp at Karuizawa (with Sato laboratory)(2009.09.12)